Misyon-Vizyon Ve Temel Değerlerimiz

Gıda Mühendisliği Bölümünün misyonu; verdiği eğitim ve sağladığı olanaklarla başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen, yüksek kaliteli, dünya standardında, bilim, teknolojive mühendislik bilgileriyle donatılmış, kendini sürekli geliştiren, girişimci,mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, Türk ve dünya gıda sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak, ekip çalışmasını bilen, etik kuralları ilke edinmiş, dürüst, çevreye duyarlı gıda mühendisleri yetiştirmektir. Bölüm ayrıca gıda mühendisliği alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üreten araştırmalar ve projeler yapmayı, uluslararası gelişmelere uygun olarak programlarını ve hedeflerini yenilemeyi, doğru beslenme konusunda toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlayarak insanlığın yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gıda Mühendisliği Bölümü olarak vizyonumuz; akademik personel ve araştırma alt yapısını tamamlayıp akredite olma yolunda ilerleyen; araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarındaki faaliyetleri ile gıda mühendisliği alanında önemli bilimsel çalışmaları gerçekleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim yapan, gıda sanayi ile işbirliğini artıran ve sorunlarına çözüm üreten, kendi alanında gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayacak kadroları yetiştiren ve ülkesinin ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Arş. Gör. SİBEL ESRA TEFEK
Güncelleme : 28.02.2022 15:30:57