Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Arş. Gör. SİBEL ESRA TEFEK
Güncelleme : 7.03.2017 12:23:14