Kariyer Olanakları

Gıda Mühendisleri kamu kuruluşlarında, üniversitelerde ve TUBİTAK’da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı’nda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, Türk Standartlar Enstitüsü’nde, Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve belediyelerde çalışma imkanına sahiptir. Gıda ve gıdayla temas eden malzemeleri üreten özel sektörde üretim, kalite kontrol, AR-GE, proje, pazarlama, ithalat-ihracat ve danışmanlık bölümlerinde mühendis ve araştırıcı olarak görev yapabilirler.
Arş. Gör. SİBEL ESRA TEFEK
Güncelleme : 7.03.2017 12:08:02